Komisariat Policji w Świebodzicach

Świebodzice, ul. Wiejska 22b

Komisariat Policji w Świebodzicach podlega pod Komendę Powiatową Policji w Świdnicy. O powołaniu lub likwidacji komisariatu w Świebodzicach decyduje komendant jednostki nadzorującej.

Do zadań Komisariatu Policji w Świebodzicach należą np.:

  • realizowanie zadań prewencyjnych

  • identyfikacja osób

  • czynności operacyjno-rozpoznawcze

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.