Polecamy

Poszukiwane oszustki z Dolnego Śląska © poszukiwani.policja.pl
[2/19]

Poszukiwane oszustki z Dolnego Śląska

KOMAR EDYTA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
WR Komisariat Wrocław Rakowiec, 50-420 Wrocław, ul. R.Traugutta 94.
telefon: (0-71) 340 43 44
email: dyzurny@wr.policja.gov.pl rzecznik.kwp@wr.policja.gov.pl kwp@wr.policja.gov.pl kancelaria@wr.policja.gov.pl

poszukuje na podstawie: Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego
Poszukujące jednostki policji:
WR KWP Wrocław

Podstawy poszukiwań:
Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Zobacz na kolejnych slajdach poszukiwane oszustki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Niebezpieczne kobiety z Dolnego Śląska. Widziałeś je? Zawiadom policję!

Najnowsze wiadomości

reklama