Polecamy

Uważaj na te kobiety - poszukiwane oszustki z Dolnego Śląska © pixabay.com
[1/19]

Uważaj na te kobiety - poszukiwane oszustki z Dolnego Śląska

To niebezpieczne kobiety z Dolnego Śląska - przez cały czas poszukiwane przez policje. Ty też możesz się na nie natknąć. Jeśli rozpoznajesz osoby wskazane w naszym artykule koniecznie skontaktuj się z jednostką policji - nie daj się oszukać.

Te kobiety są poszukiwane za oszustwa z artykułu 286 Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zobacz na kolejnych slajdach poszukiwane oszustki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Niebezpieczne kobiety z Dolnego Śląska. Widziałeś je? Zawiadom policję!

Najnowsze wiadomości

reklama